ទូរទស្សន៍ខេត្តប៉ៃលិន ផ្សាយរយៈពេល ១៦ម៉ោង ចាប់ពីម៉ោង ៦៖០០នាទីព្រឹក រហូតដល់ម៉ោង ១០៖០០នាទីយប់ ដោយមានកម្មវិធីផ្សាយសម្បូរបែប ដូចជា៖ ព័ត៌មាន អប់រំ កំសាន្ត.......។ល។ ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 0977662142, 069662142 Email: boreyradio@gmail.com សូមអរគុណ។